Welcome to Lekhani

about

लेखनी संकेतस्थळ हे, मजकूर लिहिणे, वाचणे आणि मनोरंजक गोष्टी इतरांसोबत पसरवण्याचे ठिकाण आहे.

ओमकार 🐈 u/OmkarPara…
Sublime Editor is fast but VS code has a built-in terminal.
1 year …
LekhaniDe… u/lekhaniDev
If you're learning Django, don't forget to check out "Django ORM Cookbook".
Here's the link - 👇
https://books.agiliq.com/projects/django-orm-cookbook/en/latest/index.html
5 month…
ओमकार 🐈 u/OmkarPara…
वसंताची पहाट घेऊन आली, नवचैतन्याचा गोडवा
समृद्धीची गुढी उभारू, आला चैत्र पाडवा...
सर्वांना गुढीपाडव्याच्या आणि मराठी नवीनवर्षाच्या शुभेच्छा...
3 month…
ओमकार 🐈 u/OmkarPara…
Courtesy - Jasprit Bumrah
9 month…